Fellessamling for styre og komiteer

Astoriasamlingen2019
 
Norsk Vanns årlige fellessamling for styre og komiteer arrangeres på Hamar 12. og 13. november.
 
Deltakere fra Norsk Vanns styre, samfunnskomite, vannkomite og avløpskomite er disse to dagene samlet til den årlig "Astoria-samlingen" på Hamar. Her skal det diskuteres videre retning for arbeidet de neste årene. 
 
På programmet står blant annet status for handlingsplanen 2019, komiteenes arbeid, handlingsplan for 2020, VA-norm, status for arbeidsgrupper og prioritering av prosjekter for 2020.
 
Lurer du på hvem som sitter i de ulike komiteene og i styret? Du finner oversikten nederst på denne siden.
 
 

Utskrift

Web Analytics