Arbeidsmøter om VA-norm og VA/Miljø-blad

va norm workshop

I dag er 40 fagpersoner samlet i Oslo for å diskutere forslag til nye krav som Norsk Vanns rådgivere har foreslått som erstatning for VA-normen og tilhørende VA/Miljø-blad.

Det jobbes med krav i fire ulike grupper: NoDig, støpejern, sluttdokumentasjon og dokumentasjon som kommunen trenger i planleggings- og prosjekteringsfasen.

I etterkant av disse arbeidsmøtene, skal Norsk Vann arbeide videre med fremtidens krav. Etterpå skal kravene sendes ut på en åpen høring. Da kan alle som vil komme med tilbakemeldinger og innspill til Norsk Vann.

Du kan lese mer om arbeidet med VA-norm og VA/Miljø-blad her.
 
 

Utskrift

Web Analytics