Plan for god krisekommunikasjon

faksimile1

Norsk Vann har utarbeidet en mal med tittelen «Plan for god krisekommunikasjon». Hensikten med denne malen er å gjøre det lettere å kommunisere godt ved uønskede og ekstraordinære hendelser i vannbransjen. Den vil også bidra til at virksomhetene lettere kan møte myndighetskravene om å ha et godt planverk.

For hvem?

Selv om det er et mangfold av virksomheter i vannbransjen i forhold til størrelse, kommunikasjonserfaring/ aktivitet og egne kommunikasjonsressurser, mener vi alle vil ha nytte av dette dokumentet. Noen for å «benchmarke» egen plan, andre for å hente gode poenger, men kanskje de fleste for å få på plass en plan for krisekommunikasjon. Vi har valgt å ha de mellomstore virksomhetene «fremst i pannebrasken» ved utarbeidelse av dokumentet, fordi vi tror at det gir størst nytte bransjen sett under ett.

Hvordan bruke dokumentet?

«Mal; Plan for god krisekommunikasjon» er utarbeidet med sikte på at en virksomhet enklere skal få på plass en plan for krisekommunikasjon. Tekst i svart font gir veiledning og stikkord på hva kapittelet bør inneholde. Tekst i blå font er forslag til innhold. Under tarbeidelse av egen plan må det vurderes hvorvidt den blå teksten bør justeres og hvor den bør suppleres. Dokumentet kan også egne seg til inspirasjon og oppdatering av egen kompetanse.

Kommentarer og forslag til forbedringer av malen bes sendt til Kjetil Furuberg eller Lene Veraas. Malen er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Vann av Preben Sandborg Røe i Trolltind kommunikasjon, i samarbeid med Jonette Øyen. Dokumentet er kvalitetssikret i en referansegruppe fra bransjen. 

Last ned pdf-versjon eller wordversjon her under fanen "Beredskapskommunikasjon under kriser" (nederst)

 

Utskrift

Web Analytics