Norsk Vann på Arendalsuka 2019

arendalsuka 2019

Norsk Vann deltar med stand, politisk debatt og VannCafé under årets Arendalsuka som går av stabelen 12. til 16. august.

Norsk Vann og Arendal kommune samarbeider også i år om en vannstand på Sam Eydes plass i Arendal sentrum, hvor vi skal dele ut godt kranvann og snakke med innbyggere, politikere, myndighetspersoner og andre interesserte. Dersom du er tilstede under Arendalsuka må du gjerne stikke innom for en hyggelig prat.

Onsdag 14. august arrangerer vi politisk debatt om vannbransjens fremtid med påfølgende VannCafé. Arrangementet starter kl. 15.30 og foregår på Café Lindvedske Hus på Tyholmen.

Vann- og avløpssektoren står overfor stadig høyere kvalitets- og sikkerhetskrav, utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til et endret klima, et stort vedlikeholdsetterslep på infrastrukturen, befolkningsvekst og endret bosettingsmønster. Dette gjør det nødvendig at både kommunene og staten stimulerer til bærekraftige tjenester for både dagens og kommende generasjoner. Norsk Vann mener en riktig satsing også vil kunne bidra til det grønne skiftet som gir økt vekst og sysselsetting i hele landet.

Norsk Vann har invitert fire stortingsrepresentanter, Huseiernes Landsforbund, Maskinentreprenørenes Forbund og KS til en debatt om vannbransjens fremtid. Noen av temaene vi utfordrer på er fremtidige grønne arbeidsplasser i vannbransjen, organisering og gebyrutvikling, sikker vannforsyning og vannforbruk og teknologiutvikling. Du kan lese mer om debatten her.

Etter debatten inviterer vi alle som ønsker til hyggelig sosialt samvær.

Vi sees på Arendalsuka!

Utskrift

Web Analytics