Nytt nummer av Vannspeilet

vannspeilet1 2020 faksimile
 
Et nytt nummer av Vannspeilet er nå ute og kan leses og lastes ned her.
 
I denne utgaven av fagbladet vårt kan du blant annet lese om:
  • Koronaviruset: Informasjon til vannbransjen 
  • På vei mot en helhetlig vanntjenestelov
  • Fagtreff 2020
  • Ny Norsk Vann rapport B24: Primærrens - status og renseeffekter 10 år etter
  • Ny Norsk Vann rapport 240: UV-desinfeksjon av drikkevann
  • Opphør av Stiftelsen VA/Miljø-blad
  • Vann og avløp i nye Drammen kommune
  • Håndtering av spillvann og overvann blir nytt fagskoletilbud ved Vea
Hvis du ønsker bladet tilsendt digitalt (eller på papir), ta kontakt med Tone Bakstad.
 
 

Utskrift

Web Analytics