Årlig IKS-samling arrangert på Gjerdrum

IKS samling 2019

Den årlige samlling for de interkommunale selskapene i vannbransjen ble gjennomført på Gjerdrum 14. og 15. mai med MIRA IKS som vertskap.

På Raumergården hotell på Gjerdrum ble to-dagers samlingen gjennomført med 14 interkommunale selskaper til stede. Ordfører i Gjerdrum kommune, Anders Østensen, fortalte om hvorfor kommunen gikk inn i interkommunale løsninger på vannbehandling og avløpsrensing. Struktur og organisering i vannbranjsen ble et gjennomgående tema for samlingen. 

Alle selskapene presenterte kort dagsaktuelle tema fra egen organisasjon og delte erfaringer på dette. Konstituert direktør i Norsk Vann, Yngve Wold, orienterte om det pågående arbeidet i organisasjonen på områder som interessepolitikk, bedreVANN, evaluering av prosjektsystemet, nye rapporter og nasjonalt kompetansesenter på Ås.

På dag to av samlingen drøftet forsamlingen ulike problemstillinger og gav innspill til Norsk Vanns arbeid med sikkerhet, teknologiutvikling og innovasjon, sirkulær økonomi, bærekraft og en effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene med innspill til arbeidsgruppen som jobber med det.

Neste års samling vil bli arrangert primo 2020 med MOVAR IKS som vertskap.

Utskrift

Web Analytics