Vann og grønn konkurransekraft

Gronnkonkurransekraft
 
Statsministeren mottok 28. oktober anbefalingene fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Norsk Vanns «vannkart til økt, grønn konkurransekraft» har vært ett av elleve bransjeinnspill. 
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft har gjennom et drøyt år arbeidet med å svare opp for bestillingen fra Regjeringen: Hvordan kan Norge skape grønn konkurransekraft, det vil si omstilles til et lavutslippssamfunn og samtidig skape verdier og nye arbeidsplasser? 

Norsk Vann har hatt anledning til å gi innspill til ekspertutvalgets arbeid, i form av et «vannkart» til økt, grønn konkurransekraft i vannbransjen. 

På et arrangement i Oslo 28. oktober overrakte utvalgets medlemmer, Idar Kreutzer og Connie Hedegaard, ekspertutvalgets rapport til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen. I tillegg fikk Regjeringens representanter en pakke med de elleve bransjeinnspillene, kalt «veikartene», som har vært et viktig grunnlag for ekspertutvalgets arbeid, herunder Norsk Vanns «vannkart». Sentralt i utvalgets anbefalinger står ti prinsipper for politikkutformingen; «ti grønne bud».

-For vannbransjen er det mange spennende forslag i utvalgets rapport og anbefalinger, forteller direktør Toril Hofshagen som var til stede på arrangementet. –Utvalget legger blant annet stor vekt på at offentlige anskaffelser må være grønne og innovative og at livssyklusperspektivet skal legges til grunn ved offentlige investeringer. Utvalgets rapport kommer på et egnet tidspunkt i forhold til Norsk Vanns arbeid med en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen.

Utvalget understreker behovet for en rask oppfølging av anbefalingene i rapporten og bransjeinnspillene og et godt samspill i regjeringen og mellom ulike departementer i oppfølgingen. I sin presentasjon av rapporten viste utvalget bl.a. til vannbransjens elleve departementer som eksempel på uhensiktsmessig, fragmentert statlig forvaltning.

Mer informasjon om ekspertutvalgets anbefalinger finnes her.

 

Utskrift

Web Analytics