6255 3030 post@norskvann.no

Høring – Uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker

3. mai, 2022 | Høringer, Pågående høringer

Kommunal- og distriktsdepartementet ber om innspill til hvordan uavhengig kontroll og tilsyn kan innrettes i framtiden.

Våren 2020 kom Byggkvalitetutvalget med sitt forslag til endringer for uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker. Etter dette har Kommunal- og distriktsdepartementet innhentet en utredning fra Oslo Economics AS og Holth & Winge AS om temaet. Departementet oppfordrer nå til å komme med innspill til temaet innen 15. juni. Les mer her.

Medlemmer som ønsker at vi skal videreformidle eventuelle merknader kan sende disse til Elin Riise innen 3.juni.

Relaterte nyhetssaker

Høring: NOU 2022:3 På trygg grunn

Høring: NOU 2022:3 På trygg grunn

Sluttrapporten fra Gjerdrumutvalget inneholder anbefalinger og tiltak for å forebygge ødeleggende kvikkleireskred. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste en utredningsplikt for kommuner og et statlig ansvar for å sikre områder hvor det er overhengende fare for...

les mer
Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Forslag til prioritering av 2022-prosjekter legges nå ut på høring for Norsk Vanns andelseiere. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 15.12.21. Nye prosjektforslag Det er kommet inn færre prosjektforslag enn «normalt» for 2021, men mange...

les mer