6255 3030 post@norskvann.no

Høring: Pliktig innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger

22. mar, 2023 | Høringer, Pågående høringer

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høring et forslag til pliktig innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger.

På bildet: Kvikkleireskred i Gjerdrum. Foto: Monica Gudim

Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum har departementet foreslått en pliktig innmeldingsordning for grunnundersøkelser og naturfareutredninger med siktemål om å øke sikkerheten og forbedre kunnskapsgrunnlaget. Dette vil gi enklere tilgang til data om naturgitte farer, som vil kunne redusere risikoen for uvitenhet og uvettige tiltak som graving og massefylling som kan føre til farlige hendelser som f.eks. kvikkleireskred i flatt terreng.

For å sikre at dataene er tilgjengelige for alle, vil innmeldte data og rapporter være offentlig tilgjengelige. Disse rapportene vil være åpent tilgjengelige på databaser hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Det er også foreslått en endring i åndsverksloven for å åpne opp for rett til fri viderebruk av rapportene.

Høringsfristen er 20. juni.

Høringsbrev og notat finner du her.

Relaterte nyhetssaker