6255 3030 post@norskvann.no

Høring: Forslag til skjerpede miljøkrav ved offentlige anskaffelser

21. feb, 2023 | Høringer, Miljø

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i forskrift om offentlige anskaffelser § 7-9, forsyningsforskriften § 7-9 og konsesjonskontraktforskriften § 7-6.

Forslagene går ut på å skjerpe miljøkravene i offentlige anskaffelser. En av de foreslåtte endringene inkluderer et krav om at offentlige oppdragsgivere må inkludere miljøhensyn med en vekt på minst 30 prosent i anskaffelsesprosessen. Dette vil bidra til å legge til rette for at offentlige oppdragsgivere kan spille en viktig rolle i å fremme en grønn omstilling i samfunnet. De skjerpede miljøkravene er i tråd med regjeringens mål om å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, målt mot nivåene fra 1990.

Norsk Vann vil vurdere å sende inn høringssvar og det bes om at innspill sendes til Kjetil Flugund senest fredag 3. mars.

Høringsbrev og notat finner du her. 

Relaterte nyhetssaker

Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer
Støtte til klimatiltak og klimatilpasning

Støtte til klimatiltak og klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler fra Miljødirektoratet til arbeid med lokale klimatiltak og klimatilpasning. Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til...

les mer