6255 3030 post@norskvann.no

Høring: Forslag til endringer i forskrift om målenheter og måling

21. des, 2022 | Høringer

 

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling (måleforskriften). Det foreslås blant annet å gi Justervesenet hjemmel til å innføre avgift for tilsyn med vannmålere. I tillegg foreslås det å tydeliggjøre brukers aktsomhetsplikt ved feil og ansvar for at måleredskap er sikret i henhold til samsvarsdokumentasjonen, og gjøre visse klargjøringer, forenklinger og rettelser i forskriften. Høringsfrist 20.03.2023.

Høringsbrev og -notat ligger her.

Relaterte nyhetssaker