6255 3030 post@norskvann.no

Høring: forslag på krav til planlegging og prosjektering, med tilhørende veiledning

21. jun, 2022 | Høringer, Pågående høringer

Vi ønsker dine innspill i en åpen høring om forslag på krav til planlegging og prosjektering, med tilhørende veiledning. Frist for innspill er 22. august 2022.

Bakgrunn

Norsk Vann og rådet for Vannstandard arbeider med å utvikle de to produktene VA-norm og VA/Miljø-blader til ett nytt, helhetlig produkt.

Krav til planlegging og prosjektering

Forslag på krav til planlegging og prosjektering med tilhørende veiledning, er utarbeidet av Norsk Vann.

Kravene er fra kommunen i rollen som myndighet (se kravene her) og i rollen som eier av det kommunale ledningsnettet (se kravene her).

 • Kravene skal være tydelige og bestemte.
 • Kravene skal enten være «skal-krav» der det ønskes en bestemt løsning, eller «kan krav» der det finnes flere forhåndsgodkjente løsninger.
 • Kravene må være leverandør- og produktuavhengige.

Veiledningsmateriellet gir forklaringer og gode svar på hvordan kravene kan innfris, fakta og annen relevant informasjon.

Vi er på jakt etter de kravene som skal være felles for hele landet. Vi håper du eller noen i din organisasjon har lyst til å lese og kommentere de foreslåtte kravene, med tilhørende veiledning, slik at vi sammen former de riktige kravene med god veiledning for framtiden.

Send dine innspill til Kjetil Flugund innen mandag 22. august 2022.

Status for arbeidet med vannstandarden

Norsk Vann og Rådet for Vannstandard jobber for fullt med det faglige innholdet som skal på plass i Vannstandard. Utvikling av den nye WEB-portalen foregår parallelt, og vi jobber med sikte på å lansere en første versjon av hjemmesiden i oktober 2022.

Formål

Mål med det nye helhetlige produktet er å:

 • bidra til etablering av vann- og avløpsanlegg med god kvalitet, tilrettelagt for effektiv drift, med lang levetid
 • bidra til at kvaliteten er lik, uavhengig av valg av entreprenører, rådgivere og andre aktører
 • ikke være til hinder for innovasjon
 • være et bidrag til at vannbransjen skal nå sine bærekraftmål
 • inneholde tydelige «skal-krav» til utbygging av vann- og avløpsanlegg
 • samle alle krav og veiledninger på ett sted, som er brukervennlig og enkelt å navigere i
 • bidra til kompetanseheving for vannbransjen og være et verktøy i utdanningssystemet
 • bli brukt i stor grad av samtlige målgrupper
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Høring: NOU 2022:3 På trygg grunn

Høring: NOU 2022:3 På trygg grunn

Sluttrapporten fra Gjerdrumutvalget inneholder anbefalinger og tiltak for å forebygge ødeleggende kvikkleireskred. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste en utredningsplikt for kommuner og et statlig ansvar for å sikre områder hvor det er overhengende fare for...

les mer
Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Forslag til prioritering av 2022-prosjekter legges nå ut på høring for Norsk Vanns andelseiere. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 15.12.21. Nye prosjektforslag Det er kommet inn færre prosjektforslag enn «normalt» for 2021, men mange...

les mer