6255 3030 post@norskvann.no

Helhetlig, fremtidsrettet overvannshåndtering – som reduserer faren for skader på bygninger, infrastruktur og vannmiljøet

5. jul, 2022 | Arrangement

På Årskonferansens andre dag vil vi vise eksempler på bærekraftige løsninger for overvannshåndtering, og diskutere hvordan vi kan sikre at slike løsninger faktisk blir etablert med nødvendig drift og vedlikehold.

Det er igjen duket for årets store treff – Norsk Vanns årskonferanse – som i år arrangeres i Drammen. Konferansen arrangeres fra kvelden 5. september til 7. september på Quality Hotel River Station i Drammen. Les mer og meld deg på her.

Parallell B, dag 2 tar for seg fremtidsrettet overvannshåndtering. Kostnadseffektiv håndtering av urban flom, herunder overvann, i en by i vekst og i et klima i endring, har vært tema for Julia Kvitsjøen sitt doktorgradsarbeid. I sin ferske avhandling har hun sett på sammenhengen mellom investeringsbehov i avløpsrehabilitering og klimaendringer mht urban flom. Det hele leder til «total overvannsdisponering». Julia vil åpne parallell B med å presentere sitt arbeid. Elin Riise i Norsk Vann ser deretter nærmere på finansiering av overvannstiltak og hva som kan dekkes gjennom vann- og avløpsgebyret. Vi får en innføring i grunnlaget for vann- og avløpsgebyret og får høre litt om hvordan åpne overvannstiltak i etablerte områder finansieres i andre land. Dette følges opp med en diskusjon om hvordan vi kan sikre at de mest bærekraftige løsningene for å håndtere overvann faktisk blir gjennomført. Her deltar også Bærum kommune som er godt i gang med innovasjonspartnerskapet InnoVann der tverrfaglig samhandling er sentralt.

NVE har fra 2019 fått oppgaver med å bistå kommunene i å forebygge skader fra overvann. De har nylig gitt ut veileder for overvann i arealplanleggingen og planlegger nye veiledere i 2022/23. Rune Bratlie fra NVE gir oss en rask oppdatering. Vi får også korte innlegg fra Kim Paus, NMBU, Tone Muthanna, NTNU, Edvard Sivertsen, SINTEF og Sondre Meland, NIVA. De vil fortelle om hva det fokuseres på i forskningsmiljøene innen fremtidsrettet overvannshåndtering tilpasset klimaendringer, fortetting og kravet om godt vannmiljø.

Etter lunsj blir det en sesjon om forurenset overvann. Svein Ole Åstebøl fra COWI presenterer Norsk Vann rapporten om Forurensninger i overvann fra urbane flater – vannmiljømål og rensetiltak. Vi får også en presentasjon fra Bergen om Renere havn sitt pilotprosjekt på drift av sandfang. Feiing av vei og tømming av sandfang er effektive tiltak for å redusere utslippene av overvannsforurensninger til vannmiljøet og redusere driftsproblemer på avløpsnettet generelt. Vi fortsetter diskusjonen om hvordan vi kan sikre at dette arbeidet faktisk blir gjort.

Fremtidsrettet overvannshåndtering innebærer at fordrøyning og flomdemping i hovedsak skal skje på overflaten. Et Norsk Vann prosjekt er nylig gjennomført fordi det synes å være en oppfatning i deler av fagmiljøet at fordrøyningsanlegg med prosjektert dybde over 20 cm ikke kan etableres uten omfattende sikringstiltak som inngjerding, og at slike anlegg da ofte velges bort til fordel for lukket magasinering. Dette er svært uheldig. Kristin Greiff Johnsen fra Multiconsult vil presentere ny Norsk Vann rapport og veileder som utreder rammebetingelser og beskriver beste praksis for en sikker utforming av anlegg for permanente og midlertidige vannspeil med dybde over 20 cm. Til slutt vil Bjørn Zimmer Jacobsen fortelle om ny skybruddsplan for Stavanger og hvordan de kan sikre at ekstreme nedbørstilfeller ikke innebærer en uakseptabel risiko. 

Dagen avsluttes kl. 15.00

Velkommen!

 

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Velkommen til Norsk Vanns årskonferanse

Velkommen til Norsk Vanns årskonferanse

Norsk Vann inviterer til sensommerens vakreste eventyr – Årskonferansen 2022. Konferansen arrangeres fra kvelden 5. september til 7. september på Quality Hotel River Station i Drammen. Konferansens første dag åpnes av Norsk Vanns direktør, Thomas Breen og ordfører i...

les mer
Norsk Vann på Arendalsuka

Norsk Vann på Arendalsuka

Også i år blir Norsk Vann å treffe på stand og i ulike arrangementer under Arendalsuka 15. - 19. august. Tradisjonen tro rigger Arendal kommune og Norsk Vann også i år til Arendalsukas mest populære stand. Norsk Vanns telt og Arendal kommunes vannpost, med utdeling av...

les mer
Velkommen til kommunikasjons-workshop

Velkommen til kommunikasjons-workshop

Norsk Vann har gleden av å ønske velkommen til workshop 25. oktober i Oslo. Der vi skal se på kommunikasjonsutfordringer i bransjen og diskutere om det er noen av disse vi kan løse i samarbeid. Vi ønsker med dette å blåse liv igjen i kommunikasjonsnettverket. Vi tror...

les mer
Rekruttering tema på årskonferansen

Rekruttering tema på årskonferansen

Å få tak i nok folk med riktig kompetanse er en av bransjens største utfordringer. Bli med på Norsk Vanns årskonferanse 5.-7. september i Drammen og oppdatér deg på temaet. Bransjen trenger både sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere med stor bredde i kompetanse...

les mer