6255 3030 post@norskvann.no

Helhetlig, fremtidsrettet overvannshåndtering – som reduserer faren for skader på bygninger, infrastruktur og vannmiljøet

5. jul, 2022 | Arrangement

På Årskonferansens andre dag vil vi vise eksempler på bærekraftige løsninger for overvannshåndtering, og diskutere hvordan vi kan sikre at slike løsninger faktisk blir etablert med nødvendig drift og vedlikehold.

Det er igjen duket for årets store treff – Norsk Vanns årskonferanse – som i år arrangeres i Drammen. Konferansen arrangeres fra kvelden 5. september til 7. september på Quality Hotel River Station i Drammen. Les mer og meld deg på her.

Parallell B, dag 2 tar for seg fremtidsrettet overvannshåndtering. Kostnadseffektiv håndtering av urban flom, herunder overvann, i en by i vekst og i et klima i endring, har vært tema for Julia Kvitsjøen sitt doktorgradsarbeid. I sin ferske avhandling har hun sett på sammenhengen mellom investeringsbehov i avløpsrehabilitering og klimaendringer mht urban flom. Det hele leder til «total overvannsdisponering». Julia vil åpne parallell B med å presentere sitt arbeid. Elin Riise i Norsk Vann ser deretter nærmere på finansiering av overvannstiltak og hva som kan dekkes gjennom vann- og avløpsgebyret. Dette følges opp med en diskusjon om hvordan vi kan sikre at de mest bærekraftige løsningene for å håndtere overvann faktisk blir gjennomført. Her deltar også Bærum kommune som er godt i gang med innovasjonspartnerskapet InnoVann der tverrfaglig samhandling er sentralt.

NVE har fra 2019 fått oppgaver med å bistå kommunene i å forebygge skader fra overvann. De har nylig gitt ut veileder for overvann i arealplanleggingen og planlegger nye veiledere i 2022/23. Rune Bratlie fra NVE gir oss en rask oppdatering. Vi får også korte innlegg fra Kim Paus, NMBU, Stein Wold Østerhus, NTNU, Edvard Sivertsen, SINTEF og Sondre Meland, NIVA. De vil fortelle om hva det fokuseres på i forskningsmiljøene innen fremtidsrettet overvannshåndtering tilpasset klimaendringer, fortetting og kravet om godt vannmiljø.

Etter lunsj blir det en sesjon om forurenset overvann. Svein Ole Åstebøl fra COWI presenterer Norsk Vann rapporten om Forurensninger i overvann fra urbane flater – vannmiljømål og rensetiltak. Vi får også en presentasjon fra Bergen om Renere havn sitt pilotprosjekt på drift av sandfang. Feiing av vei og tømming av sandfang er effektive tiltak for å redusere utslippene av overvannsforurensninger til vannmiljøet og redusere driftsproblemer på avløpsnettet generelt. Vi fortsetter diskusjonen om hvordan vi kan sikre at dette arbeidet faktisk blir gjort.

Fremtidsrettet overvannshåndtering innebærer at fordrøyning og flomdemping i hovedsak skal skje på overflaten. Et Norsk Vann prosjekt er nylig gjennomført fordi det synes å være en oppfatning i deler av fagmiljøet at fordrøyningsanlegg med prosjektert dybde over 20 cm ikke kan etableres uten omfattende sikringstiltak som inngjerding, og at slike anlegg da ofte velges bort til fordel for lukket magasinering. Dette er svært uheldig. Kristin Greiff Johnsen fra Multiconsult vil presentere ny Norsk Vann rapport og veileder som utreder rammebetingelser og beskriver beste praksis for en sikker utforming av anlegg for permanente og midlertidige vannspeil med dybde over 20 cm. Til slutt vil Bjørn Zimmer Jacobsen fortelle om ny skybruddsplan for Stavanger og hvordan de kan sikre at ekstreme nedbørstilfeller ikke innebærer en uakseptabel risiko.

Dagen avsluttes kl. 15.00

Velkommen!

 

Relaterte nyhetssaker

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Bli med på Vannbransjens innovasjonskonferanse på Hellerudsletta/Oslo den 8. desember. Her møtes ulike aktører for å diskutere nye samarbeid, nye prosjekter og hva som skal til for å skape en innovativ vannbransje i Norge. Tema for i år er fremtidens vannløsninger,...

les mer
Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

Invitasjon til utstillere og innlegg på NORDIWA

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg i Sverige. FIWA, DANVA, Samorka, Svenskt Vatten og Norsk Vann inviterer nå utstillere til å melde seg på konferansen. Gå ikke glipp av muligheten til å markedsføre dine produkter og tjenester! Les mer om påmelding til...

les mer
Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

Invitasjon til innlegg på NORDIWA 2023

NORDIWA arrangeres 5.-7. september 2023 i Gøteborg. FIWA, DANVA, Norsk Vann, Samorka og Svenskt Vatten inviterer til å sende inn sammendrag av innlegg. Det ønskes innlegg fra eksperter og praktikere, ledere og driftspersonell, byplanleggere, forskere, ingeniører,...

les mer
Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Semifinalen i konkurransen "Norges beste drikkevann" ble arrangert på Stjørdal i går. Kristiansund vannverk i Kristiansund kommune vant i klassen for overflatekilder mens det var Oppdal sentrum vannverk i Oppdal kommune som gikk til topps i klassen for...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Stortinget behandler i disse dager nye bestemmelser om håndtering av overvann i byggesaker. Er du spent på hva de innebærer? I så fall kan kan du få vite mer på årets Vann- og avløpsjuskonferanse. Der vil du også få høre om juridiske virkemidler ved håndtering av...

les mer
Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer