6255 3030 post@norskvann.no

Hektisk på stand i Arendal

23. aug, 2022 | Interessesaker, Samfunnsutvikling

Norsk Vann var også i år på plass på Arendalsuka. Godt hjulpet av dager med skikkelig sommervarme var vannposten og standen vi hadde sammen med Arendal kommune svært godt besøkt. 

Iført neongule t-skjorter med teksten «Jeg jobber i de hemmelige tjenester» delte representanter fra Arendal kommune og Norsk Vann ut et sted mellom 15 og 18 000 drikkeflasker på de fem dagene. Årets flasker var gule med blå kork, en liten gest til befolkningen i Ukraina.

Sammen med flaskene fikk de besøkende en liten informasjonsfolder med budskapet «Ingenting er viktigere enn vann – kilden til alt liv og vårt viktigste næringsmiddel», samt litt nøkkelfakta om vann og vannforbruk.

Vi synliggjorde også behovet for å rekruttere til vannbransjen gjennom bruk av #jobbmedvann på materiell, stand og t-skjorter, og nettsiden norskvann.no/jobbmedvann.

Norsk Vanns stand på Arendalsuka 2022
Modell av vannrensing i Arendal kommune
Modell av renseprosess

Driftige fagfolk i vann- og avløpsetaten i Arendal kommune hadde utviklet en modell av vannrenseprosessen de bruker i behandlingen av arendalittenes drikkevann. Det ble et populært innslag på standen, og ga oss mulighet til å gi folk litt kunnskap om hva som må til for å sikre at innbyggerne får rent vann hjem i springen.

Modellen viste både filtreringen gjennom ulike lag av antrasitt, sand, marmor og pukk, hvordan filteret regelmessig «spyles» ved å blåse inn luft og vann motstrøms slik at urenheter kunne skilles ut, og styringsenheten som sørger for at de ulike prosessene går som de skal. 

Vi benyttet også anledningen til å snakke litt om dovett. Mange humret godt av budskapet på rollupen, men flere kom også med egne historier om tette rør og tilbakeslag i kjellere, ekle opplevelser på badestranden og bekjennelser om egne synder relatert til toalettet som søppelbøtte. Særlig er det lett å glemme seg når man skal kvitte seg med supperester og stekefett. Alle ble imidlertid kjapt enige i at det kun er tre ting som skal i do. 

Dovett budskap

Mye takket være samarbeidet med Arendal kommune om vannposten og utdeling av drikkeflasker, er Arendalsuka et godt utstillingsvindu for Norsk Vann og vannbransjen. Vi kommer i kontakt med mange mennesker i alle aldre, med svært variert bakgrunn, og med ulik interesse for og kunnskap om vann- og avløp.

At bransjen er synlig og gjør seg tilgjengelig for kunnskapsspredning, er viktig blant annet for rekruttering til bransjen. Deltakelse i debatter, etablering av kontakter og utvikling av nettverk er andre gevinster, som over tid er med på å bringe vann- og avløpsrelaterte problemstillinger opp i lyset og frem til løsninger. 

Gode debatter

Norsk Vann var involvert i tre debatter under årets Arendalsuke.

Debattpanel NV og Volue Arendal 22

Sammen med Volue ASA inviterte vi til frokostmøte med tittelen «Prisene øker og strømmen blir dyrere, når er det vannbransjens tur». I panelet deltok både Robin Kåss og Anna Maria Aursund fra Norsk Vanns styre og hhv. ordfører i Porsgrunn og direktør i Oslo kommune VAV, samt Norsk Vanns direktør Thomas Breen. I tillegg deltok generalsekretær for Huseierne, Morten Andreas Meyer, og avdelingsleder Anne-Marie Bomo fra Norconsult. Møtet ble kyndig ledet av en sprudlende Jon Røstum. 

Frokostmøtet ble streamet og kan ses i sin helhet her (videoen starter på 1:50)

Debattpanel Norsk Vann arrangement Arendalsuka 2022

Norsk Vann og KS arrangerte i tillegg politisk debatt onsdag ettermiddag, over temaet «Rent vann i sjøer og vassdrag – hva må til? Markedssvikt må møtes med politikk!»

Her innledet Thomas Breen fra Norsk Vann, Truls Inderberg fra Norconsult og Anders T. Øfsti fra Hias How20, med fokus på kapasitetsutfordringer i bransjen som gjør det vanskelig for kommunene å oppfylle statens krav innen de gitte tidsfristene.

Sammen med Helge Eide fra KS og Kirsti Kierulf fra Norsk Kommunalteknisk Forening, utfordret de politikerne på en overordnet handlingsplan for avløpsrensing som sikrer at tiltakene som raskest gir størst effekt gjøres først, og at det legges til rette for innovasjon og teknologiutvikling som sikrer morgensdagens grønne løsninger. 

Debatten ble streamet og kan ses i sin helhet her 

Osloregionens debatt Arendal 22

Thomas Breen ble også invitert, sammen med NIVA, til å holde en innledning på Osloregionen og Østlandssamarbeidets debatt «Miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag – Hvor gikk det galt og hva gjør vi nå?».

Formålet med arrangementet var å sette søkelys på utfordringer for kommunene og fylkeskommunene i gjennomføring av tiltak for å redusere utslipp til vann, vassdrag og havet. Spørsmålet var om kommuner og fylkeskommuner har kompetansen og ressursene til å gjennomføre tiltakene som er beskrevet i tiltaksplanen for Oslofjorden, som regjeringen Solberg la frem i mars 2021. 

Breen understreket i sitt innlegg at strengere utslippskrav og utfordringen med nitrogentilsig til Oslofjorden potensielt gjelder hele 145 kommuner på sør- og østlandet, fra Røros i nord til Rogaland i sørvest, og ikke bare er et problem for kommunene rundt Oslofjorden. Det utfordrer kapasiteten hos både leverandørindustrien og hos statsforvalteren, og viser behovet for en helhetlig og koordinert tilnærming der vi sikrer at de viktigste tiltakene gis prioritet. 

Dette arrangementet ble dessverre ikke streamet.  

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag: Vann for fred

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Tema for årets markering er vannets betydning for fred og samarbeid.  Vann kan både skape fred eller utløse konflikt. Vannmangel og...

les mer
Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Interkommunalt samarbeid på avløpsområdet

Menon Economics, Norconsult og Berngaard har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt interkommunale sam­arbeid på avløpsområdet, blant kommuner som ligger i nedbørsfeltet til Oslofjorden.  Bakgrunnen for oppdraget er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden, der...

les mer