6255 3030 post@norskvann.no

Har du et uløst problem eller ser noe som kan forbedres?

3. aug, 2022 | Prosjekter

Har du et uløst problem eller ser noe som kan forbedres, og som er relevant for flere i vannbransjen? Passer det som et felles prosjekt i bransjen? Da bør du spille inn et prosjektforslag til Norsk Vann.

Gjennom prosjektsystemet i Norsk Vann ønsker vi å løse felles problemstillinger. Det kan være store og små utfordringer, innhenting av ny kunnskap, utredning av kjente problemstillinger som ikke har funnet sin løsning, optimalisering og forbedringer, praktiske driftsrelaterte problemstillinger og beskrivelse av beste praksis. Hovedmålet er å sette vannbransjen bedre i stand til å løse sine oppgaver gjennom kunnskap, erfaringsdeling og formidling av beste praksis.

Vi ønsker spesielt flere prosjekter innen drift. Hvis du ikke har mulighet til å sende inn en fullstendig prosjektbeskrivelse, send oss bare idéen så tar vi kontakt for en prat (send e-post til Kjetil Furuberg eller Fred Ivar Aasand).

Fristen for å sende inn prosjektforslag for 2023 er 1. oktober 2022. Norsk Vann forventer å få inn ca. 12 mill. kroner i prosjektmidler, og inviterer alle andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet til å komme med prosjektforslag for 2022. Tilknyttede organisasjoner (rådgivere, leverandører, undervisningsinstitusjoner m.m.) kan fremme prosjektforslag gjennom medlemmer som har forslagsrett i Norsk Vanns prosjektsystem.

Hvordan sende inn prosjektbeskrivelse? Gå inn her. Nederst på siden finner du mal for prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen sendes Fred Ivar Aasand. 

Ønsker du å få et inntrykk av bredden av problemstillinger som er omhandlet i tidligere prosjekter, kan du se på ulike Norsk Vann rapporter. Imidlertid omfatter ikke dette alle prosjektene, siden enkelte prosjekter rapporteres på andre digitale flater. Hvordan prosjektene rapporteres er avhengig av prosjektets formål, innhold og målgruppe. Vi ønsker i større grad å gjøre kunnskapen lettest mulig tilgjengelig gjennom ulike digitale løsninger. Her kan du for eksempel se en presentasjon av rapport 263 «Trykkoptimalisering på vannledningsnettet – beste praksis».

Vi ser frem til å motta ditt prosjektforslag!

 

 

Relaterte nyhetssaker

Ny Norsk Vann rapport om korrosjonsbeskyttelse

Ny Norsk Vann rapport om korrosjonsbeskyttelse

Rapport A274/2022 om korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap kan nå lastes ned fra Vannbokhandelen. Rapporten gir en oversikt over oppdatert kunnskap og driftserfaringer innen korrosjonsbeskyttelse ved vannbehandling de siste 20 år. Hensikten er å hjelpe...

les mer
Vedtatte prosjekter 2022

Vedtatte prosjekter 2022

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2022. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige...

les mer
Prosjektforslag for 2022

Prosjektforslag for 2022

Norsk Vann ønsker nye prosjektforslag for 2022, og fristen for å sende inn prosjektforslag er 1. oktober 2021. Norsk Vann forventer å få inn ca. 12 mill. kroner i prosjektmidler, og inviterer alle andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet til å komme med...

les mer