6255 3030 post@norskvann.no

Fornøyde med vann- og avløpstjenestene

20. feb, 2020 | Pressemelding

I en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Norsk Vann er tilbakemeldingen at landets innbyggere er godt fornøyd med vann- og avløpstjenestene kommunene leverer.

På spørsmål om «i hvilken grad er du fornøyd med vann- og avløpstjenestene du mottar?» svarte 91 % at de er ganske eller svært godt fornøyd.

– Det er jo fantastisk gode tall på en primærtjeneste levert av kommunene. Et godt utgangspunkt for videre utvikling av tjenestene. Men vi vet jo også at det må investeres betydelig mer i årene som kommer for å kunne levere trygt og godt drikkevann og ha en forsvarlig håndtering av avløpsvann, sier direktør Thomas Breen i Norsk Vann. Han mener at det derfor er viktig at staten, kommunene og bransjen nå får på plass de nødvendige tiltakene.

Vann- og avløpstjenestene er finansiert gjennom selvkost. Det vil si at husstandene betaler gebyr til kommunen for hva det faktisk koster å drifte tjenesten. I spørreundersøkelsen svarer 67 % at de ikke vet hva de betaler for tjenesten som leveres.

Kommunene og husholdningene står overfor et stort investeringsbehov i årene som kommer, nærmere 300 milliarder kroner. For å nå dette må det jobbes både med planer for utbygging og etterslep, og investering i teknologi som gjør at kostnadene blir lavere og fremdriften fortsatt holdes. Vannbransjen er sammen med regjeringen i gang med utvikling av et teknologiprogram for vannbransjen og i 2021 åpner et planlagt nasjonalt senter for vanninfrastruktur i tilknytning til NMBU på Ås.

– En satsing på teknologiutvikling vil gjøre jobben for kommunene lettere, samtidig som regningen til husstandene blir rimeligere, sier Breen.

84 % har tillit til at kommunen/vannverket leverer trygt drikkevann. Til sammenligning svarte 91 % det samme for ett år siden.

– Tilliten til at norske kommuner og vannverk leverer trygt og godt drikkevann til befolkningen og næringslivet er høy. Vi ser en liten nedgang det siste året, som jeg antar kan skyldes Askøysaken i fjor sommer, avslutter Breen. Han påpeker at bransjen kontinuerlig må jobbe med å levere gode tjenester for å holde på innbyggernes tillit.

Innbyggerne ble også spurt om hvor mye flaskevann husstanden kjøper. 65 % svarer at de ikke kjøper flaskevann, mens 20 % kjøper inntil 1 liter i uka. Samtidig svarer 90 % at de drakk vann fra springen i går. Dette viser at norske innbyggere i det vesentlige bruker kranvannet som drikkevann, og at det kjøpes relativt lite flaskevann i butikken.

Relaterte nyhetssaker

Vi søker ny direktør!

Vi søker ny direktør!

Vil du lede denne trivelige gjengen med dedikerte og dyktige fagfolk, som brenner for vann og vannmiljø? Norsk Vann lyser nå ut stillingen som direktør med søknadsfrist 20. november. Som det ble kommunisert i april har vår nåværende direktør, Thomas Breen, ønske om å...

les mer
Viktig gjennomslag for vannbransjen

Viktig gjennomslag for vannbransjen

Norsk Vann har i mange år jobbet for å få på plass lovverk som setter kommunene bedre i stand til å løse utfordringene de har knyttet til vann og avløp, herunder håndtering av overvann. Derfor er det gledelig at den nye regjeringen i sin regjeringsplattform varsler at...

les mer
Økende investeringsbehov gir kraftig gebyrøkning

Økende investeringsbehov gir kraftig gebyrøkning

Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg fortsetter å øke. For å sikre innbyggerne nok rent drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann, må norske kommuner de neste 20 årene oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 milliarder kroner. Tallene i...

les mer
Stiftelsen VA/Miljø-blad opphører

Stiftelsen VA/Miljø-blad opphører

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Norsk Vann og Stiftelsen VA/Miljø-blad har i lengre tid samarbeidet om å få Stiftelsen VA/Miljø-blad opphevet. Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå godkjent at stiftelsen opphører. Stiftelsen VA/Miljø-blad ble opprettet av NORVAR...

les mer