6255 3030 post@norskvann.no

Foreslå kandidater til prisutdelinger!

26. apr, 2022 | Prisutdelinger

Norsk Vann skal i 2022 for syvende gang dele ut priser til de medlemmene som har jobbet best med omdømmebygging og bærekraft. Prisene deles ut på festmiddagen under Norsk Vanns Årskonferanse som arrangeres 6. september i Drammen.

Alle kan sende inn forslag på kandidater. Forslagsfrist er 1. mai 2022.

På bildet: Våler kommune i Østfold mottok Omdømmeprisen 2021.

Kriterier for å vinne Omdømmeprisen:
Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

  • Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med omdømme, synlighet og/eller rekruttering.
  • Gjennomført tiltak som er innovativt for vannbransjen og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann.
  • Jobbet etter mottoet ”Vi er ikke konkurrenter – deling er viktig!”

Kvalifiserende tiltak for omdømmeprisen:
Kandidater til å vinne Omdømmeprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse områdene:
– Utøvd god kommunikasjon overfor omverdenen
– Gjennom aktivt arbeid ha styrket selvfølelsen internt
– Gjennomført synlighetskampanjer
– Gjennomført rekrutteringstiltak for bransjen og egen virksomhet
– Bidratt til god omdømmebygging i lokalsamfunnet
– Hatt god synlighet i media (inkl. sosiale medier)
– Utviklet gode stands og aktiviteter overfor ungdommer, studenter eller lokalbefolkningen for å synliggjøre bransjen
– Produsert filmer, brosjyrer eller lignende som gir stor oppmerksomhet

Forslag til kandidater til Omdømmeprisen sendes Thomas Langeland Jørgensen.

Kriterier for å vinne Bærekraftprisen:
Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:
• Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med bærekraft.
• Gjennomført tiltak som nevnt i listen under, og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann.

Kvalifiserende tiltak for bærekraftprisen:
Kandidater til å vinne bærekraftprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse områdene:
– Bærekraftig virksomhetsstyring
– Bærekraftig vedlikehold i vannbransjen
– Bærekraftige tiltak på VA-ledningsnettet
– Bruk av NoDig
– Lekkasjereduksjon
– Reduksjon av vann på avveie
– Energiproduksjon på vannforsyningssystem
– Energigjenvinning med varmepumpe på avløpsanlegg
– Gjenvinning av ressurser fra avløpsrenseprosesser
– Bruk av avløpsslam som ressurs
– Utnyttelse av biogass
– Overvannshåndtering og områdeplanlegging

Forslag til kandidater til Bærekraftprisen sendes Arne Haarr. 

Relaterte nyhetssaker

Våler kommune fikk Omdømmeprisen

Våler kommune fikk Omdømmeprisen

Våler kommune i Østfold er tildelt Norsk Vanns Omdømmepris for 2021. Det er godt gjort av en liten kommune, med få medarbeidere innen vann og avløp! - Med tanke på at vann- og avløpsavdelingen i kommunen består av en VA-ingeniør og to driftsoperatører som jobber med...

les mer
Gjev pris til Magnar Sekse

Gjev pris til Magnar Sekse

-Prisen for den mest aktive personen i 2021 går til Magnar Sekse. Han får prisen for sitt langvarige og utrettelige arbeid til det beste for Bergens innbyggere, men også for bransjens utvikling nasjonalt. Gratulerer! Det kunne direktør Thomas Breen avsløre under Norsk...

les mer
Bærekraftprisen til Bergen kommune

Bærekraftprisen til Bergen kommune

Bergen kommunes vann- og avløpsvirksomhet er best på bærekraft i vannbransjen. Dermed stikker de av med Norsk Vann sin Bærekraftpris for 2021. Foto (© Odd Borgestrand) viser fra venstre, Thomas Breen, Magnar Sekse og Thor Haakon Bakke Fagdirektør Magnar Sekse og byråd...

les mer
Sigurd Grande tildelt prisen for mest aktive person

Sigurd Grande tildelt prisen for mest aktive person

Norsk Vanns pris "Mest aktive person" i perioden 2019/2020 er tildelt Sigurd Grande, avdelingssjef i Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune. "Årets prisvinner har markert seg som en svært aktiv og positiv person over mange år, er et oppkomme av ideer, og har en utstrakt...

les mer