6255 3030 post@norskvann.no

Fagtreff: Hvordan løse lukt- og smaksutfordringer knyttet til drikkevann?

12. jan, 2023 | Arrangement, Vann, Vannbehandling

Gjennom mange år har lukt- og smaksutfordringer knyttet til drikkevann vært en utfordring for vannbransjen. Ulike episoder er rapportert og i flere tilfeller har vannet ikke kunne benyttes til drikkevann. Prosjektet LOSiNOR (Lukt- og smaksproblemer i norsk drikkevann) ble startet opp for å identifisere passende analysemetoder og utvikle en analyseplattform for lukt- og smaksstoffer, finne årsakssammenhenger for ulike lukt- og smaksproblemer, bidra til økt kompetanse og bidra til å bygge opp et fagmiljø rundt lukt og smak i Norge. Resultatene fra prosjektet presenteres i parallell C på dag 2 av Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16. og 17. mars (denne parallellen streames ikke).

Merk at parallellen også inneholder en statusoppdatering innen UV hvor godkjenningsordninger, vurderinger ved innkjøp av UV-anlegg og de viktigste faglige utviklingstrekkene gjennomgås. Dagen avsluttes med miniworkshopen «Hva ønsker vi ut av et kompetansenettverk innen vannbehandling»?

Mer om LOSiNOR

I forarbeidet til prosjektet ble det gjort en kartlegging av hvilke lukt-/smaksproblemer som forekommer hyppigst. Fire hovedområder ble pekt ut: lukt- og smaksproblematikk fra nylagte PE-rør, membrananlegg (NF-anlegg) hvor vannet får en typisk lukt av «myr» og/eller «mugg», klorering og algeprodusert lukt/smaksstoffer.

Hovedfokus i prosjektet har vært å utvikle analysemetoder som kan gi støtte til å finne årsaken til lukt- og smakshendelser. SINTEF vil redegjøre for metodene som er tatt frem og hvilke muligheter dette gir for de som har behov for hjelp til å løse eventuelle episoder i egen vannforsyning. Imidlertid er dette et komplisert fagområde. Luktepisoder kan være kortvarige og oppstå uten noen åpenbar grunn. Det kan være vanskelig å finne et mønster og dokumentere årsaken. Biofilm og biologisk omsetning i ledningsnettet kan også ha en medvirkende årsak. Prøvetaking (sted, tid mv) og kjennskap til eget ledningsnett er avgjørende for å lykkes. Dette vil vi gå nærmere inn på både i foredragene og diskusjonene på fagtreffet.

Vi ønsker velkommen til spennende diskusjoner og utveksling av kunnskap på et område som i liten grad har vært i fokus, men som har stor betydning for opplevelsen av kvalitet på drikkevannet. Program og påmelding til fagtreffet finner du her. 

Velkommen!

Relaterte nyhetssaker

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

Vann- og avløpsbransjen har et samlet klimafotavtrykk på ca. 540 000 tonn CO2 ekv. i 2021 (ref. bedreVANN 2021). Den største andelen av dette kommer fra ledningsfornyelse og investeringer. For å redusere karbonavtrykket i VA-prosjekter må bransjen jobbe aktivt med å...

les mer
VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie i 2023. Forslag til nytt avløpsdirektiv er tema på første webinar den 13. januar. Webinarene foregår på TEAMS annenhver fredag kl. 10-11. Det er ingen påmelding, bare å koble seg på. Se lenke og mer informasjon på VAnnforsk sin...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. 4 av 6 paralleller kan også følges digitalt. Program og påmelding finner du her.  Dag 1 - 16. mars Fagtreffet gjennomføres med tre paralleller per dag. På...

les mer
Vannberedskaps-konferansen 2023

Vannberedskaps-konferansen 2023

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. - 10. mai. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Fagtreffet kan også følges digitalt. Sett av dagene i kalenderen allerede nå. Fagtreffet gjennomføres tradisjonen tro med flere paralleller for å gi plass...

les mer