6255 3030 post@norskvann.no

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

18. jan, 2023 | Arrangement

Vann- og avløpsbransjen har et samlet klimafotavtrykk på ca. 540 000 tonn CO2 ekv. i 2021 (ref. bedreVANN 2021). Den største andelen av dette kommer fra ledningsfornyelse og investeringer. For å redusere karbonavtrykket i VA-prosjekter må bransjen jobbe aktivt med å implementere tiltak innen massehåndtering og bruk av grøftefrie metoder, i stedet for tradisjonell graving. På Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars presenteres eksempler og erfaringer fra disse tiltakene på parallell A dag 2. Vi skal også se nærmere på hvordan kommunen kan stille gode miljøkrav i offentlige anskaffelser og hvordan standardisering og digitalisering kan bidra til å gjøre det grønne skiftet mer effektivt.

Et annet tema vi tar opp på parallell A er kontroll og kvalitetssikring. Kontroll og kvalitetssikring i VA-prosjekter er viktig for å sikre at prosjektene blir gjennomført i henhold til krav. For å gjennomføre god kontroll fra A til Å, kan det være nyttig å ha en systematisk tilnærming og å dele erfaringer og god praksis fra tidligere prosjekter. På fagtreffet vil Lillehammer og Bærum kommune dele sine erfaringer med god praksis i kontroll av VA-prosjekter, og Norva 24 vil gi en oversikt over de vanligste feilene som oppstår på nyanlegg.

Parallellen byr også på andre spennende temaer som utvelgelse av kummer til kumrehabilitering på grunn av fremmedvann, slik at de kummene som trenger det mest får den nødvendige oppgraderingen først. Til slutt skal vi høre om et uttestingsprogram Oslo kommune, VAV, gjennomfører for å gi økt kunnskap om bruk av elektromuffer, og se i hvilken grad ulike faktorer påvirker sluttresultatet.

Vi ønsker velkommen til interessante foredrag og utveksling av kunnskap.
Program og påmelding til fagtreffet finner du her.

Velkommen!

 

 

Relaterte nyhetssaker

Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen, som arrangeres i dag og i morgen på Gardermoen, er nå godt i gang. Med rundt 120 deltakere i salen og 100 virtuelle deltakere er det duket for årets viktigste event for de som jobber med juridiske spørsmål og andre problemstillinger...

les mer
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Bli med på Vannbransjens innovasjonskonferanse på Hellerudsletta/Oslo den 8. desember. Her møtes ulike aktører for å diskutere nye samarbeid, nye prosjekter og hva som skal til for å skape en innovativ vannbransje i Norge. Tema for i år er fremtidens vannløsninger,...

les mer
Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Midt-Norges beste drikkevann kåret!

Semifinalen i konkurransen "Norges beste drikkevann" ble arrangert på Stjørdal i går. Kristiansund vannverk i Kristiansund kommune vant i klassen for overflatekilder mens det var Oppdal sentrum vannverk i Oppdal kommune som gikk til topps i klassen for...

les mer
Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Lærestedsmøte ADK1 opplæring

Endelig kunne vi igjen gjennomføre et fysisk treff for ADK1 lærestedene. 30 lærere og rådsmedlemmer møttes til faglig og sosialt samvær 19. og 20. september. I det siste har lærestedsmøtene kun vært digitale møter, vi har ikke kunne møttes siden 2019. I løpet av...

les mer
Stord og Vossevangen vassverk til topps

Stord og Vossevangen vassverk til topps

I dagens semifinale i konkurransen «Norges beste drikkevann» var det Stord vassverk fra Stord kommune og Vossevangen vassverk i Voss kommune som stakk av med seieren i klassene for hhv. overflatekilder og grunnvannskilder. På bildet: Stolte vinnere. Fra venstre Ronny...

les mer