6255 3030 post@norskvann.no

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

18. jan, 2023 | Arrangement

Vann- og avløpsbransjen har et samlet klimafotavtrykk på ca. 540 000 tonn CO2 ekv. i 2021 (ref. bedreVANN 2021). Den største andelen av dette kommer fra ledningsfornyelse og investeringer. For å redusere karbonavtrykket i VA-prosjekter må bransjen jobbe aktivt med å implementere tiltak innen massehåndtering og bruk av grøftefrie metoder, i stedet for tradisjonell graving. På Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars presenteres eksempler og erfaringer fra disse tiltakene på parallell A dag 2. Vi skal også se nærmere på hvordan kommunen kan stille gode miljøkrav i offentlige anskaffelser og hvordan standardisering og digitalisering kan bidra til å gjøre det grønne skiftet mer effektivt.

Et annet tema vi tar opp på parallell A er kontroll og kvalitetssikring. Kontroll og kvalitetssikring i VA-prosjekter er viktig for å sikre at prosjektene blir gjennomført i henhold til krav. For å gjennomføre god kontroll fra A til Å, kan det være nyttig å ha en systematisk tilnærming og å dele erfaringer og god praksis fra tidligere prosjekter. På fagtreffet vil Lillehammer og Bærum kommune dele sine erfaringer med god praksis i kontroll av VA-prosjekter, og Norva 24 vil gi en oversikt over de vanligste feilene som oppstår på nyanlegg.

Parallellen byr også på andre spennende temaer som utvelgelse av kummer til kumrehabilitering på grunn av fremmedvann, slik at de kummene som trenger det mest får den nødvendige oppgraderingen først. Til slutt skal vi høre om et uttestingsprogram Oslo kommune, VAV, gjennomfører for å gi økt kunnskap om bruk av elektromuffer, og se i hvilken grad ulike faktorer påvirker sluttresultatet.

Vi ønsker velkommen til interessante foredrag og utveksling av kunnskap.
Program og påmelding til fagtreffet finner du her.

Velkommen!

 

 

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk-webinar om forslag til nytt avløpsdirektiv

VAnnforsk fortsetter sin webinarserie i 2023. Forslag til nytt avløpsdirektiv er tema på første webinar den 13. januar. Webinarene foregår på TEAMS annenhver fredag kl. 10-11. Det er ingen påmelding, bare å koble seg på. Se lenke og mer informasjon på VAnnforsk sin...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. 4 av 6 paralleller kan også følges digitalt. Program og påmelding finner du her.  Dag 1 - 16. mars Fagtreffet gjennomføres med tre paralleller per dag. På...

les mer
Vannberedskaps-konferansen 2023

Vannberedskaps-konferansen 2023

Norsk Vann, i samarbeid med fag- og forskningsmiljøet knyttet til beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet, inviterer til Vannberedskapskonferansen 2023 på Hamar 9. - 10. mai. Konferansen vil ta for seg aktuelle problemstillinger og utfordringer innen...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Fagtreffet kan også følges digitalt. Sett av dagene i kalenderen allerede nå. Fagtreffet gjennomføres tradisjonen tro med flere paralleller for å gi plass...

les mer