6255 3030 post@norskvann.no

Fagtreff: Det grønne skiftet i VA-prosjekter

18. jan, 2023 | Arrangement

Vann- og avløpsbransjen har et samlet klimafotavtrykk på ca. 540 000 tonn CO2 ekv. i 2021 (ref. bedreVANN 2021). Den største andelen av dette kommer fra ledningsfornyelse og investeringer. For å redusere karbonavtrykket i VA-prosjekter må bransjen jobbe aktivt med å implementere tiltak innen massehåndtering og bruk av grøftefrie metoder, i stedet for tradisjonell graving. På Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars presenteres eksempler og erfaringer fra disse tiltakene på parallell A dag 2. Vi skal også se nærmere på hvordan kommunen kan stille gode miljøkrav i offentlige anskaffelser og hvordan standardisering og digitalisering kan bidra til å gjøre det grønne skiftet mer effektivt.

Et annet tema vi tar opp på parallell A er kontroll og kvalitetssikring. Kontroll og kvalitetssikring i VA-prosjekter er viktig for å sikre at prosjektene blir gjennomført i henhold til krav. For å gjennomføre god kontroll fra A til Å, kan det være nyttig å ha en systematisk tilnærming og å dele erfaringer og god praksis fra tidligere prosjekter. På fagtreffet vil Lillehammer og Bærum kommune dele sine erfaringer med god praksis i kontroll av VA-prosjekter, og Norva 24 vil gi en oversikt over de vanligste feilene som oppstår på nyanlegg.

Parallellen byr også på andre spennende temaer som utvelgelse av kummer til kumrehabilitering på grunn av fremmedvann, slik at de kummene som trenger det mest får den nødvendige oppgraderingen først. Til slutt skal vi høre om et uttestingsprogram Oslo kommune, VAV, gjennomfører for å gi økt kunnskap om bruk av elektromuffer, og se i hvilken grad ulike faktorer påvirker sluttresultatet.

Vi ønsker velkommen til interessante foredrag og utveksling av kunnskap.
Program og påmelding til fagtreffet finner du her.

Velkommen!

 

 

Relaterte nyhetssaker

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer
Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 16.-17. mars nærmer seg med stormskritt! Vi inviterer til en samling over to dager på Thon Hotel Oslo Airport med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. Påmeldingsfristen for fysisk deltakelse er 8. mars. Se hele programmet...

les mer
Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Frokostmøte: Mulighetsrommet for biogass i Norge

Norges Bondelag, Avfall Norge, Biogass Oslofjord, Energigass Norge og Norsk Vann inviterer til frokostmøte om mulighetsrommet for biogass i Norge. Frokostmøtet kan følges både fysisk og digitalt og arrangeres 9. mars på Kulturhuset i Oslo kl. 8-10. På møtet vil...

les mer
Beredskap i usikre tider

Beredskap i usikre tider

Hvordan planlegger vi i vannbransjen for god beredskap og krisehåndtering når usikkerheten brer seg i samfunnet? Det skal vi bore i under den nasjonale Vannberedskapskonferansen 2023, som arrangeres på Hamar 9. og 10. mai. Russlands invasjon av Ukraina virker i...

les mer