6255 3030 post@norskvann.no

Erfaringer fra skredet i Gjerdrum – på konferansen Vann- og avløpsjus

12. nov, 2021 | Arrangement, Jus

På Vann- og avløpsjuskonferansen 24.- 25. november vil du få høre Norsk Vanns tidligere direktør, Toril Hofshagen, bruke erfaringene fra kvikkleireskredet i Gjerdrum til å gi råd om hva dere som jobber med vann og avløp særlig bør ta hensyn til for å unngå tilsvarende hendelser. Du kan også høre fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fortelle om ledningseieres nye forpliktelser til å ha oversikt over plasseringen av egne hovedledninger og tilknyttede stikkledninger.

Som i fjor vil vi ha den såkalte «sofapraten» etter foredragene, hvor vi, sammen med foredragsholderne, svarer på spørsmål fra dere deltakere. Om du sitter hjemme foran pcn eller er fysisk til stede på konferansen kan du sende inn dine spørsmål til foredragsholderne digitalt.

Er du allerede er påmeldt? Kanskje du også bør invitere med en kollega fra plan- og byggesak eller en kommunejurist? 

Se hele programmet og meld deg på her!

Vi ses på Gardermoen!

Foto toppen: Gjerdrum kommune.
Foto under: Veronica Koster, Gjerdrum kommune

Skred på Gjerdrum

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer
IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWAs spesialistgruppe innen «Water Safety Planning» inviterer til konferanse i Narvik 22.-24. juni 2022. Meld deg på innen 1. april for rimeligere konferanseavgift. Konferansen arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet i Narvik og Chalmers tekniska...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Under overskriften tidenes avløpssatsing presenterer Norsk Vann et program som omfatter arbeid med temaer innenfor fremmedvann/overvann, avløpsrensing og rensemetoder for kaldt klima, inkludert nitrogenfjerning, arbeid med utslippstillatelser, bruk av...

les mer