6255 3030 post@norskvann.no

Diskusjonsforum: vannbehandling/drikkevanns-kvalitet

3. feb, 2023 | Vann, Vannbehandling

Norsk Vann starter i 2023 med nettverkstreff på TEAMS der medlemmer kan diskutere problemstillinger og dele erfaringer knyttet til drikkevannskvalitet. Vi vil spesielt ha fokus på vannbehandling og hvordan drift av vannbehandlingsanlegg og ledningsnett må sees i sammenheng. Send gjerne inn forslag til tema som bør tas opp.

Arbeidet er en del av Norsk Vann prosjektet «Kompetanse- og utviklingsnettverk innen fremtidsrettet vannbehandling» som du kan lese mer om her. Vi ønsker å skape en digital møteplass for å diskutere utfordringer og gode (og mindre gode) løsninger. Målgruppen for diskusjonsforumet er primært ansatte i kommuner/vannverk, men fageksperter fra rådgiverbransjen og FoU-miljøer kan også gjerne bli med. Hovedmålet er å lære av hverandre, ved å dele erfaringer fra daglig drift, dele resultater fra pågående og gjennomførte undersøkelser/prosjekter, og dermed også identifisere behov for ny kunnskap og nye felles prosjekter.

Det legges opp til treff omtrent en gang hver måned, med oppstart kl. 12 og varighet ca. 2 timer. Du må melde deg på hvert treff for å få invitasjon til å delta (på TEAMS). Send en epost til Ingun Tryland hvis du har forslag til problemstillinger som du ønsker vi skal ta opp i nettverkstreff utover i 2023. Vi ønsker problemstillinger og deltagelse fra både små, mellomstore og store kommuner/vannverk.

Vi har foreløpig satt opp tema for 2 treff på TEAMS. Send en epost til Ingun Tryland hvis du ønsker å få tilsendt invitasjon til ett av disse eller begge.

 

17. Februar kl. 12-14:
Jern og mangan i råvann og rentvann – hvilke problemer skaper det, og hva er gode tiltak?

  • Mildrid Solem innleder med å si litt om Glitrevannverkets utfordringer/erfaringer
  • Stein Wold Østerhus (NTNU): Tilsetning av vannglass – mulige effekter
  • Svein Forberg Liane (Norconsult): Eget vannbehandlingstrinn for jern og/eller mangan (ozon-biofiltrering, lufting, kaliumpermanganat)
  • Innspill og spørsmål fra deltagerne

14. April kl. 12-14:
Korrosjonsbeskyttelse ved vannbehandling

Kamal Azrague (SINTEF) og Stein Wold Østerhus (NTNU) presenterer Norsk Vann rapport 274/2022 om Korrosjonsbeskyttelse – erfaringer og ny kunnskap

  • Innspill fra deltagerne (som har lest rapporten på forhånd): Hva er våre utfordringer knyttet til korrosjon og korrosjonsbeskyttelse – får vi svarene vi trenger i rapporten?
  • Hva ønsker/trenger vi eventuelt å undersøke nærmere?

 

Vi vil også arrangere en kort (45 min) workshop på Norsk Vanns Fagtreff på Gardermoen den 17. mars med tema:
Hva ønsker vi ut av et kompetansenettverk innen vannbehandling/drikkevannskvalitet?

  • Orientering om nettverket. Formål, omfang og planer
  • Innspill og synspunkter på planene fra salen; diskusjon
  • Forslag til fagtema som kan tas opp i nettverket?

Relaterte nyhetssaker

Gratulerer med vanndagen!

Gratulerer med vanndagen!

22. mars markerer vi FN-dagen Verdens vanndag. Det gjør vi for å huske målet vi har satt om at alle i hele verden skal ha tilgang til trygt drikkevann innen 2030. En altfor stor jobb, tenker du? Jo da, men husk at alle kan gjøre litt. Og hvis mange gjør litt blir det...

les mer