6255 3030 post@norskvann.no
Løypemelding om Vannstandard

Løypemelding om Vannstandard

VA-norm og VA/Miljø-blader ble tidligere forvaltet separat, med ulike eierskap, driftsavtaler og abonnementsordninger. Nå er Stiftelsen VA/Miljø-blad opphevet, og Norsk Vann er i gang med å videreutvikle og forvalte de kjente produktene i fortsettelsen, frem mot det...