6255 3030 post@norskvann.no
Byggblankett om utbyggingsavtaler

Byggblankett om utbyggingsavtaler

Standard Norge har lagt ut på høring et forslag til blankett for utbyggingsavtaler mellom kommuner og utbyggere for gjennomføring av bestemmelser i arealplan. Fristen for høringsuttalelser til Standard Norge er 2. oktober 2021.   Byggblankett 8447 om utbyggingsavtaler...
KOSTRA-tall 2020: Kommunal vannforsyning

KOSTRA-tall 2020: Kommunal vannforsyning

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lansert KOSTRA-tallene for 2020 på kommunal vannforsyning. Tallene for avløpshåndteringen er foreløpig varslet i oktober.  Rent drikkevann 84,7 prosent, eller i overkant av 4,5 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal...