6255 3030 post@norskvann.no
Byggblankett om utbyggingsavtaler

Byggblankett om utbyggingsavtaler

Standard Norge har lagt ut på høring et forslag til blankett for utbyggingsavtaler mellom kommuner og utbyggere for gjennomføring av bestemmelser i arealplan. Fristen for høringsuttalelser til Standard Norge er 2. oktober 2021.   Byggblankett 8447 om utbyggingsavtaler...
Savner fokus på vann og avløp i byggesakene

Savner fokus på vann og avløp i byggesakene

Norsk Vann er generelt positive til Byggkvalitetsutvalgets beskrivelser av dagens utfordringer og forslag til løsninger. Samtidig skriver vi i vår høringsuttalelse at vi savner at virkelighetsbeskrivelsen og vurderingene også inkluderer de særskilte problemstillingene...
Endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv.)

Avhendingsforskrift

Norsk Vann har sendt inn et høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til forskrift til avhendingslova. Forslaget inneholder krav til tilstandsrapporter og til bygningssakkyndige. Vi er enig i at kravet til å kartlegge tilstanden på vann- og...