6255 3030 post@norskvann.no

Byggblankett om utbyggingsavtaler

10. aug, 2021 | Byggesaker, Høringer, Samfunnsutvikling

Standard Norge har lagt ut på høring et forslag til blankett for utbyggingsavtaler mellom kommuner og utbyggere for gjennomføring av bestemmelser i arealplan. Fristen for høringsuttalelser til Standard Norge er 2. oktober 2021.
 
Byggblankett 8447 om utbyggingsavtaler er ment å være et hjelpemiddel i forhandlingene om inngåelse av utbyggingsavtaler. Den skal avklare spørsmål som utbyggingsavtaler ofte reiser, samtidig som avtalepartene selv må vurdere og anvende relevant regelverk.
 
Forslaget er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 367 Utbyggingsavtaler. Komiteen består av medlemmer fra Asker kommune, Boligprodusentenes forening, Deloitte Advokatfirma AS, Entra ASA, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Moss kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), KS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norske Boligbyggelag (NBBL), Norsk Eiendom, Norsk kommunalteknisk Forening og Oslo kommune.
 
Du kan laste ned høringsforslaget gratis etter å ha registrert deg som bruker hos Standard Norge. Du finner høringsdokumentet under Standarder på høring.
 
Hvis du har synspunkter på om Norsk Vann bør inngi høringsuttalelse eller på innholdet i denne ber vi om dette innen fredag 24. september. Har du spørsmål – kontakt Elin Riise i Norsk Vann.

Relaterte nyhetssaker

KOSTRA-tall 2020: Kommunal vannforsyning

KOSTRA-tall 2020: Kommunal vannforsyning

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lansert KOSTRA-tallene for 2020 på kommunal vannforsyning. Tallene for avløpshåndteringen er foreløpig varslet i oktober.  Rent drikkevann 84,7 prosent, eller i overkant av 4,5 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal...

les mer