6255 3030 post@norskvann.no

Bli oppdatert på konferansen Vann- og avløpsjus 2021

2. nov, 2021 | Arrangement, Jus

I år kan vi endelig igjen samles på Gardermoen 24.-25. november til en fysisk konferanse om nytt innen vann- og avløpsjussen. Du kan også følge konferansen digitalt.

Private utbyggere er forpliktet til å bygge både hovedledninger og stikkledninger. På den første dagen av konferansen vil vi ha hovedfokus på hvordan du som forvalter vann- og avløpsanleggene kan bruke plan- og bygningsloven til å sikre at ledningene får en kvalitet som sikrer rasjonell drift og vedlikehold. Hør også om forslaget til ny modell for å finansiere ledningene og en byggblankett for utbyggingsavtaler. Avslutningsvis vil du få høre vår tidligere direktør, Toril Hofshagen, snakke om kvikkleireskredet i Gjerdrum i hennes nye rolle som regiondirektør i NVE.

Den 25. november kan du blant annet høre om omgjøring av utslippstillatelser. Dette er både aktuelt for kommuner som eier avløpsanlegg og for de som opptrer som forurensningsmyndighet.

Ta en nærmere titt på programmet og meld deg på!

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer
IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWAs spesialistgruppe innen «Water Safety Planning» inviterer til konferanse i Narvik 22.-24. juni 2022. Meld deg på innen 1. april for rimeligere konferanseavgift. Konferansen arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet i Narvik og Chalmers tekniska...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Under overskriften tidenes avløpssatsing presenterer Norsk Vann et program som omfatter arbeid med temaer innenfor fremmedvann/overvann, avløpsrensing og rensemetoder for kaldt klima, inkludert nitrogenfjerning, arbeid med utslippstillatelser, bruk av...

les mer