6255 3030 post@norskvann.no

Behov for stortingsmelding om vann- og avløpstjenestene

11. nov, 2020 | Interessesaker, Rammebetingelser

I forbindelse med høringene om statsbudsjettet for 2021 har Norsk Vann bedt komiteene på Stortinget om å be om en egen stortingsmelding om vannbransjens utfordringer.

Norsk Vann deltok i stortingshøringer om statsbudsjettet i oktober. Der ba vi om en komitémerknad til statsbudsjettet hvor Stortinget bestiller en egen stortingsmelding fra regjeringen.

Det er mange instanser som har et ansvar for leveransen for rent drikkevann og forsvarlig håndtering av avløpsvann. Vi har nå i en fersk rapport beregnet investeringsbehovet de neste 20 årene til 320 milliarder. Dette vil føre til en betydelig økning i gebyrene for innbyggeren i landet. Vi må sikre oss at disse store investeringene blir gjort mest mulig riktig og kostnadseffektiv. Da kan vi også presse gebyrveksten nedover. Her handler det om innovasjoner, koordinert regelverk, avklaringer knyttet til klimaendringer, bestillerkompetanse og utførerkompetanse, kapasiteter i hele verdikjeden og potensialet for å utvikle en sterk næring som kan øke eksportinntektene. Men siden det er mange uavklarte problemstillinger, en fragmentert stat og et langstrakt land burde disse problemstillingene være belyst i en helhetlig stortingsmelding slik at det kan bli en koordinert innsats for de neste 100 år. 

Vi ber derfor om at komiteen vedtar en instilling hvor man etterspør en egen stortingsmelding om vannbransjens utfordringer.  

Her kan du lese hele brevet.

Relaterte nyhetssaker