6255 3030 post@norskvann.no

Behov for stortingsmelding om vann- og avløpstjenestene

11. nov, 2020 | Interessesaker, Rammebetingelser

I forbindelse med høringene om statsbudsjettet for 2021 har Norsk Vann bedt komiteene på Stortinget om å be om en egen stortingsmelding om vannbransjens utfordringer.

Norsk Vann deltok i stortingshøringer om statsbudsjettet i oktober. Der ba vi om en komitémerknad til statsbudsjettet hvor Stortinget bestiller en egen stortingsmelding fra regjeringen.

Det er mange instanser som har et ansvar for leveransen for rent drikkevann og forsvarlig håndtering av avløpsvann. Vi har nå i en fersk rapport beregnet investeringsbehovet de neste 20 årene til 320 milliarder. Dette vil føre til en betydelig økning i gebyrene for innbyggeren i landet. Vi må sikre oss at disse store investeringene blir gjort mest mulig riktig og kostnadseffektiv. Da kan vi også presse gebyrveksten nedover. Her handler det om innovasjoner, koordinert regelverk, avklaringer knyttet til klimaendringer, bestillerkompetanse og utførerkompetanse, kapasiteter i hele verdikjeden og potensialet for å utvikle en sterk næring som kan øke eksportinntektene. Men siden det er mange uavklarte problemstillinger, en fragmentert stat og et langstrakt land burde disse problemstillingene være belyst i en helhetlig stortingsmelding slik at det kan bli en koordinert innsats for de neste 100 år.

Vi ber derfor om at komiteen vedtar en instilling hvor man etterspør en egen stortingsmelding om vannbransjens utfordringer.

Her kan du lese hele brevet.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ny veileder til ledningsforskriften

Ny veileder til ledningsforskriften

Nå er veilederen til ledningsforskriften klar. Forskriften ble endret i 2017 med virkning fra 1. januar 2018. Veilederen vil gjøre det enklere å forstå og anvende forskriften riktig for alle aktører, samt hvordan forskriften tolkes på sentrale områder. En slik...

les mer
KS vil ha mer samarbeid om vann og avløp

KS vil ha mer samarbeid om vann og avløp

Landsstyret i KS møtes i dag og skal blant annet behandle organisasjonens nye interessepolitikk for vann og avløp. Der oppfordres det til mer interkommunalt samarbeid for å løse utfordringene sektoren står overfor.  I forslaget til resolusjon heter det: Landsstyret i...

les mer
KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS ønsker å løfte utfordringsbildet for vann- og avløpssektoren høyere opp på den politiske dagsorden.  Frem mot landsstyret i mai legger KS opp til strategisk drøfting av situasjonen på VA-sektoren med sine medlemmer. Målet er å diskutere løsninger og...

les mer
Går vi fremtiden blindt i møte?

Går vi fremtiden blindt i møte?

I en tid der miljøambisjonene blir stadig større, og kompleksiteten og tempoet i utviklingen av regelverk øker, trenger vi fagfolkene i Miljødirektoratet mer enn noensinne.  Av: direktør Thomas Breen, Norsk Vann Miljødirektoratets leder Ellen Hambro frykter at etaten...

les mer