6255 3030 post@norskvann.no

Avløpskonferansen 2023 – små avløp, store utfordringer

10. feb, 2023 | Arrangement, Avløp, Spredt avløp

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi, NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norsk Vann arrangerer Avløpskonferansen 2023 – små avløp, store utfordringer på Campus Ås 23.-24. mai.

Vårt mål er at Avløpskonferansen på Ås skal være en møteplass for de ulike aktører som jobber med vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse. Vi jobber for at konferansen i mai 2023 skal bli interessant rent faglig, men også at det skal bli en hyggelig sosial møteplass for de ulike aktører i bransjen. I år vil det også være mulig å delta på konferansen digitalt.

Mye bra arbeid er gjort de senere årene når det gjelder opprydding i avløpssituasjonen i spredt bebyggelse, men det er fortsatt mange utfordringer å ta tak i. Vi håper vi i løpet av konferansen får satt søkelys på de utfordringer som er, samtidig som vi får frem gode erfaringer som er gjort fra de ulike aktører.

Foreløpig program finner du her.

Du finner kart over Campus Ås her.

Les mer og meld deg på her. 

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter med webinarer annenhver fredag utover våren. Neste gang er fredag 5. mai kl. 10-11. Da får du høre om 3 interessante masteroppgaver ved NMBU: Nye bestemmelser om vanntap i drikkevannsforskriften: Vurdering av konsekvenser for norske...

les mer
Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Svanemerket bilvask – godt nytt for vannmiljøet

Sarpsborg, 23. mars: En av Danmarks største bilvaskekjeder, OK, ruller nå ut landsdekkende tilbud av Svanemerkede bilvaskehaller i Norge. Første hall lanseres i Sarpsborg.  Høyt forbruk av vann og påslipp av miljø- og helseskadelige stoffer til det kommunale...

les mer
Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer
Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer