FacebookTwitter

Kjemisk rensing av avløpsvann

3-dagers fordypningskurs om kjemisk rensing av avløpsvann

 
Norsk Vann har utviklet et 3-dagers fordypningskurs om kjemisk rensing av avløpsvann for vann- og avløpspersonell/operatører med grunnopplæring i VA-fag (minimum 3 ukers kurs i vann eller avløp).
 
Hovedmål
Kurset skal gi en kort, men grundig innføring i metoder for kjemisk felling og fellingsteori. Kurset har som målsetning å øke forståelsen for bruk av kjemikalier i behandling av kommunalt avløpsvann samt utvikle evne til å foreta driftsoptimalisering i forhold til kjemikalievalg, -forbruk og -dosering.
 
Målgruppe
Vann og avløpspersonell/operatører med grunnopplæring i VA-fag (minimum 3 ukers kurs i vann eller avløp). 
 
Tid for gjennomføring
Kurset går over 3 dager.
Dag 1: kl. 10.00 - 16.00
Dag 2: kl. 08.30 - 16.00
Dag 3: kl. 08.30 - 14.00
 
Undervisningsform 
Stoffet vil i hovedsak bli presentert teoretisk med gruppediskusjoner, plenumsdiskusjoner og enkle laboratorieforsøk/-øvelser. Elevene må være forberedt på noe grunnleggende kjemi og fellingsteori. Det er en fordel med erfaring fra kjemiske renseprosesser.
 
Kursdokumentasjon
Ved kursets start blir det utdelt en perm med kursdokumentasjon i papirformat. 
 
Kursinnhold
Kurset skal gi innføring i:
Avløpsvannets sammensetning
Kjemiske renseprosesser
Fellingskjemikalier
Koagulerings, fellings og flokkuleringsteori
Partikkelseparasjon
 
Kursbevis
Det vil bli utdelt kursbevis/bekreftelse på fullført kurs. Slik bekreftelse deles ikke ut til deltagere med fravær.
 
Timeplan 
Timeplanen er veiledende, og det kan bli endringer underveis.
 
Dag 1
Kl.10.00 Introduksjon
              Avløpsvannets sammensetning
            Kjemiske renseprosess
              Driftsovervåkning
 
Kl.12.00 Lunsj
 
Kl.12.45 Fordypning
            
Grunnleggende teori kjemi, kjemisk felling
            Fellingskjemikalier
            Koagulerings-, fellings- og flokkuleringsteori
            Partikkelseparasjon
 
Kl.16.00 Slutt for dagen
 
Dag 2
Kl.08.30 Gruppearbeid med praktiske øvelser
              Utføre jartest
 
Kl.12.00 Lunsj
 
Kl.12.45 Presentasjon av resultater, diskusjon
Kl.16.00 Slutt for dagen
 
Dag 3
Kl.08.30 Oppsummering og sammenbinding
              Driftsoptimalisering
              Rensekrav, økonomi
 
Kl.12.00 Lunsj
 
Kl.12.45 Erfaringer 
              Drift og vedlikehold
              Driftsoptimalisering
              Spørsmål, diskusjoner
 
Kl.14.00 Slutt

Kommende arrangementer

01 sep 2014 - 21 nov 2014
Sted: Samsen kulturhus

15 sep 2014 - 28 nov 2014
Sted: Svartediket Vannbehandlingsanlegg

22 sep 2014 - 12 des 2014
Sted: Quality Hotel Astoria

01 jan 2015 - 31 des 2015
Sted: Hamar

05 jan 2015 - 20 mar 2015
Sted: Quality Hotel Astoria

Våre søstersider

vannkunnskap logo

va-yngre

Vannforsk

bedre va

 

 

va-blad

va-norm