Rekruttering

 

Som alle bransjer er også VA-bransjen avhengig av at det utdannes nye som kan videreføre det gode grunnlaget som er lagt i dagens infrastruktur. Dessverre har det de siste årene vært færre som velger VA-faglig studieretning. Samtidig har det vært et frafall fra de eldre i rekkene. Gapet mellom de som går ut og de som kommer inn er stort. Dette medfører en meget etterspurt kompetanse og sterk konkurranse om de personene som har litt eller mange VA-fag.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og uten rent vann stopper samfunnet. Vi håper DU vil være med og bidra til at vi fremdeles har godt vann i springen og kan bade i rene elver. Så hvordan kan du det? Flere av våre utdanningsinstitusjoner tilbyr VA-fag, enten som ren miljø linje eller som en del av byggfaget. På nettsiden vannkunnskap.no kan du se hvilke muligheter for faglige kombinasjoner og studiesteder du kan velge mellom.

 

Her er kokeboka som gir deg noen ideer til hva nettopp din kommune kan gjøre for å øke det positive fokuset på vann! Og kanskje så en liten fremtidige vannspire i noen av innbyggerne?

 

Dette dokumentet finner du også på vannkunnskap.no

 

 

  • 1
  • 2
Web Analytics